Mijn favorieten

Disclaimer

Deze brochure is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn Kosten Koper tenzij anders vermeld.

Onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in onderhandeling te treden.

Indien koper een succesvol een beroep kan doen op vermindering van de heffingsgrondslag van de overdrachtsbelasting, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het bedrag het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Dit bedrag zal via de notaris gelijktijdig met betaling van de koopsom aan verkoper worden overgemaakt.


Indien de juridische eigendomsoverdracht buiten schuld om van de verkoper later plaatsvindt dan overeengekomen in de NVM-koopakte, is koper verschuldigd alle hieruit voortvloeiende kosten te voldoen gelijktijdig met de koopsom. Als basis voor berekening van deze kosten geldt de periode tussen de oorspronkelijk datum van overdracht zoals vermeld in de NVM-koopakte en de daadwerkelijke datum van juridische eigendomsoverdracht. Renteverlies en extra hypotheeklasten zijn voorbeelden van deze extra kosten echter er zijn ook andere kostenposten mogelijk.

Houdt u als koper er rekening mee dat in oudere woningen, op zichtbare en niet zichtbare plaatsen, asbest verwerkt kan zijn. Bij oudere woningen dient u er als koper verder rekening mee te houden dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen. Wij raden u aan hier nader onderzoek naar te laten verrichten. Het is verstandig uw eigen NVM-makelaar mee te nemen en/of de woning bouwkundig te laten keuren.

Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij/zij niet in voor o.a. de vloeren, de leidingen voor electriciteit, water, gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden, voor zover aanwezig, niet geacht belemmerend te werken op het woongebruik.

Op de dienstverlening van Kwadraat Makelaardij zijn de NVM Consumentenvoorwaarden 2010 van toepassing.